A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHUYỂN ĐỔI SỐ

 Tình hình thực hiện chuyển đổi số huyện Đăk Glei

Trong năm 2023, công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đăk Glei tiếp tục được tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, qua đó đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc chuyển đổi số của huyện trong thời gian tiếp theo.
Trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở luôn duy trì hoạt động thường xuyên, mở chuyên mục chuyển đổi số để triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền những văn bản liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn huyện; thiết lập hệ thống công nghệ thông tin tổng thể của huyện đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cơ bản cho việc triển khai xây dựng Chính quyền số; quản lý hệ thống văn bản điều hành và sử dụng các ứng dụng phần mềm có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các Sở, ngành chức năng, đảm bảo sự phát triển, tính sẵn sàng tương thích với xu hướng công nghệ mới.
100% các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, xã, thị trấn kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Nhà nước. Số điểm cầu họp trực tuyến 13 điểm (01 điểm trung tâm, 12 điểm cầu các xã, thị trấn).

 
100% công chức tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp xã, thị trấn có máy tính sử dụng trong công việc; tỷ lệ máy tính được kết nối Internet tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện đạt 100% (trừ các máy tính soạn thảo văn bản “mật”).
Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 05 xã được đầu tư hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
Bên cạnh đó, Số lượng cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin thường xuyên được cử tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về CNTT của các sở, ngành tỉnh tổ chức; thành lập 93 tổ công nghệ số cộng đồng/ 93 thôn, làng; 12/12 xã, thị trấn đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số.
Việc xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đảm bảo 100% văn bản điện tử của UBND huyện được ký số thay thế văn bản giấy (trừ văn bản thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử: 17.835 văn bản. Trong đó thực hiện gửi văn bản điện tử: 4.826 văn bản, nhận văn bản điện tử: 13.009 văn bản.
Để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, huyện Đăk Glei sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, pháp luật về ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và chuyển đổi số; chú trọng xây dựng văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa thực hiện có kết quả các chỉ tiêu văn bản chỉ đạo của tỉnh; Chỉ đạo, đôn đốc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận hồ sơ của người dân qua hệ thống Bưu chính công ích và thực hiện thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt; Tăng cường ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh phục vụ trao đổi công việc giữa các cơ quan nhà nước; Sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh…
 

Tin, ảnh: Nguyễn Tú


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng trước : 361
Năm 2024 : 2.034
LIÊN KẾT