A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đaị biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắk Glei lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 25/6, tại Hội trường UBND huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. 

 

Quang cảnh Đại hội

Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Hoàng Trung Thông - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thái Văn Tưởng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 168 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn của huyện.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT), trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tuyên truyền, vận động Nhân dân trong huyện vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục giành được nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng huyện Đăk Glei ổn định, phát triển. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp Nhân dân từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm. Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền; khối ĐĐTDT không ngừng được củng cố và mở rộng. MTTQ Việt Nam huyện luôn tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ; chung sức xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.

CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, đa số người dân ý thức được vai trò chủ thể của mình; đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Đặc biệt là các mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; đã vận động Nhân dân hiến 20.047m2 đất, đóng góp 20,3 tỷ đồng, trên 18.365 ngày công lao động để xây dựng trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn… Bộ mặt diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng đổi mới, khang trang; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 86,32%; 88,2% khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Hiện nay trên địa bàn huyện có 3 xã đã công nhận đạt chuẩn về nông thôn mới.

Về Quỹ “Vì người nghèo”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ra lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo và thu được 266.000.000 đồng. Ngoài số tiền kêu gọi đóng góp trên địa bàn huyện, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã nhận được nhiều quà tặng và tiền hỗ trợ của các cấp, các ngành từ Trung ương đến tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận thôn trao tặng tận tay cho các hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình khó khăn kịp thời, đúng đối tượng; trong 5 năm đã tiếp nhận kinh phí từ các nguồn hỗ trợ đã xây dựng được 282 căn nhà “Đại đoàn kết”, với số tiền là 9.500.000.000 đồng, góp phần ổn định chỗ ở, an cư lạc nghiệp cho các hộ dân nghèo trên địa bàn huyện.

Về triển khai thực hiện CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện một cách đồng bộ và đạt hiệu quả cao. Đến nay, đã xây dựng được 47 mô hình cấp huyện, với tổng kinh phí hơn 4.489 triệu đồng. Xây dựng và củng cố 109 tổ hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. CVĐ đã đạt được một số kết quả; có 1.676 hộ DTTS nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đạt 66,5% so với hộ DTTS nghèo, cận nghèo; có 1.263 hộ DTTS nghèo, cận nghèo biết áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đạt 50% so với hộ DTTS nghèo, cận nghèo; có 1.194 hộ DTTS nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, đạt 47,3% so với hộ DTTS nghèo, cận nghèo; có 58 hộ DTTS nghèo, cận nghèo tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, đạt 14,6% so với hộ nghèo, cận nghèo trong toàn huyện.

Công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai đã đươc coi trọng đặc biệt là đại dịch Covid-19. Trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ra lời kêu gọi toàn thể nhân dân, đồng bào cùng chung sức chống dịch, đã tiếp nhận được 2.291.773.000 đồng và 10.876 suất quà hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, với tổng cộng trên 5 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà cho người bị mắc Covid-19, người bị cách ly, bị khoanh vùng và những người làm nhiệm vụ phòng chống dịch.

Đồng chí Hoàng Trung Thông - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Đại hội

 

Đồng chí Thái Văn Tưởng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Thái Văn Tưởng - Bí thư Huyện ủy, đã đánh giá cao kết quả công tác Mặt trận của huyện trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường củng cố, mở rộng khối ĐĐKTDT. Lãnh đạo tỉnh và huyện đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện trong nhiệm kỳ tới tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của địa phương, tích cực thi đua lao động sản xuất, sáng tạo, hưởng ứng tham gia các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Xây dựng và mở rộng khối ĐĐKTDT, trong đó chú trọng phát huy vai trò của người uy tín trong từng địa bàn khu dân cư, trong từng tôn giáo, phát huy truyền thống, sức mạnh của khối ĐĐKTDT trong huyện, góp phần xây dựng huyện Đăk Glei ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Nâng cao chất lượng các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động; đặc biệt là CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS; tuyên truyền, vận động Nhân dân xoá bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp; phối hợp với chính quyền, các cơ quan, đơn vị địa phương trong thực hiện xây dựng các mô hình tự quản, mô hình sản xuất ở địa phương phù hợp với thực tiễn, đảm bảo thiết thực, hỗ trợ trực tiếp, cải thiện đời sống Nhân dân, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững; tiếp tục đổi mới phương thức, hoạt động của Mặt trận, hướng mạnh về cơ sở địa bàn khu dân cư, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vị thế, vai trò, vị trí, chức năng của MTTQ Việt Nam để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử 55 vị Ủy viên vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Bầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có 03 vị. Đồng chí Plong Phan, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XII, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029; đồng chí Lữ Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Đăk Môn, được cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029; đồng chí Nguyễn Văn Huân được cử giữ chức Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã hiệp thương cử 23 vị đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024

Nhân dịp tại Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024./.

                                                                     Tin, ảnhNguyễn Đăng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng trước : 361
Năm 2024 : 2.034
LIÊN KẾT