A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện

Trong quý I/2024, dưới sự chỉ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục của UBND huyện, các phòng ban, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng, tập trung thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ, công việc được giao. Qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn huyện. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt kết quả khả quan, tích cực, tạo tiền đề thực hiện trong các tháng tiếp theo của năm 2024. 

 

Đồng chí Thái Văn Tưởng - TUV, Bí thư Huyện uỷ thăm vườn sâm Ngọc Linh tại xã Đăk Man.
 

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện quý I là 12.500 triệu đồng, đạt 40,98% dự toán tỉnh giao, đạt 40,98% dự toán huyện giao và bằng 147,1% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương là 150.000 triệu đồng, đạt 24,56% so với nhiệm vụ chi và bằng 125% so cùng kỳ năm trước. Toàn huyện có 03 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (Đăk Môn, Đăk Pék và Đăk Kroong); Xã nông thôn mới nâng cao bình quân đạt 11,0 tiêu chí/xã; Xã nông thôn mới bình quân đạt 11,3 tiêu chí/xã;  Xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Đối với 14 thôn điểm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2022 - 2023 đạt 8,93 tiêu chí/thôn; Đối với 16 thôn điểm cấp cấp xã đạt 4,5 tiêu chí/thôn. Toàn huyện hiện có 11 sản phẩm công nhận sản phẩm 03 sao OCOP cấp tỉnh;

Đồng chí Thái Văn Tưởng - TUV, Bí thư Huyện uỷ thăm HTX sản phẩm OCCOP.
 

Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Trong quý, phát hiện 02 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp với khối lượng vi phạm 1,965m3 gỗ xẻ, gỗ không thuộc loài nguy cấp quý hiếm, diện tích rừng thiệt hại 0,144 ha rừng tự nhiên là rừng sản xuất, so với cùng kỳ năm ngoái không tăng,
không giảm. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng đã được thực hiện nghiêm túc theo phương án; các lực lượng đã thực hiện tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, khống chế không để ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Đã tiến hành lập thủ tục liên quan đến công tác trồng rừng, trồng cây xanh năm 2024; tổng hợp rà soát, hoàn thiện báo cáo đề xuất điều chỉnh phân loại rừng, phân định ranh giới các loại rừng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Người dân thu hoạch cà phê.
 

Các ngành, địa phương đã tập trung thực hiện tiếp tục sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và phòng chống hạn hán mùa khô. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, doanh thu hoạt động vận tải trong tháng tiếp tục tăng so với cùng kỳ. 

Hướng dẫn người dân trồng cà phê.
 

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị, địa phương đã tập trung giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Trong quý đã công nhận cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 09 trường hợp, trong đó công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất: 03 trường hợp với tổng diện tích: 1.841,6m2. Công nhận QSD đất như giao
đất không thu tiền sử dụng đất: 06 trường hợp với diện tích 15.540,8m2; 02 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích: 410,1m. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường khoảng 55,7 tỷ đồng đạt 25,83% kế hoạch và đạt 111% so với cùng kỳ.

Phát triển cây ăn quả giúp người có thu nhập cao ổn định cuộc sống, xoá đói giảm nghèo.
 

Các hoạt động văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện theo kế hoạch. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được chú trọng, các dịch bệnh được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ. Tổng số lần KCB tại Trung tâm y tế huyện 4.736 lần, tại phòng khám Đa khoa khu vực 2.370 lần, tại các TYT xã, thị trấn 9.935 lần. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Tổ chức thăm, tặng quà cho 1.457 hộ, hộ cận nghèo: 1.091 hộ, kinh phí thực hiện 1.201,5 triệu đồng. Quý I/2024 đã đón tiếp trên 20.100 lượt du khách đến tham quan tại Khu di tích lịch sử Ngục Đăk Glei. tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,19%, đạt 90,93% so với kế hoạch và bằng 98% so với cùng kỳ năm trước; Tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 15,17%, đạt 94,93% so với kế hoạch.

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm chú trọng.
 

Thực hiện tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và địa phương như: Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và sức khỏe toàn dân năm 2024; Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); Giỗ tổ Hùng Vương (10/3); 49 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4); Ngày quốc tế lao động (01/5), 70 năm Chiến Thắng Điện Biên Phủ; 50 năm chiến thắng Đăk Pék giải phóng hoàn toàn huyện Đăk Glei 16/5/1974 - 16/5/2024.

Trung tâm VHTTDL&TT huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của Trung ương, tỉnh, huyện, các sự kiện quan trọng khác.
 

Trong tháng đã đẩy mạnh thực hiện nghiêm quy định về xử lý vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn với khẩu hiệu “không vùng cấm, không ngoại lệ và không ngày nghỉ”, trong quý,  xảy ra 07 vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, làm 04 người chết, 08 người bị thương, 09 phương tiện hư hỏng; phát hiện 259 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ (trong đó: vi phạm về nồng độ cồn 70 trường hợp; tốc độ 06 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 03 trường hợp), tạm giữ 168 phương tiện, 100 giấy tờ xe (tăng 44 trường hợp; 17 phương tiện, 45 giấy tờ bị tạm giữ so với kỳ trước); tước GPLX có thời hạn 29 trường hợp; xử lý vi phạm hành chính 227 trường hợp, trong đó: phạt cảnh cáo 22 trường hợp; phạt tiền 205 trường hợp với số tiền 423.100.000 đồng.
Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định; đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm Luật giao thông. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân được tập trung thực hiện kịp thời theo các quy định hiện hành.

Người dân trên địa bàn huyện thu hoạch lúa.
 

Phát huy những kết quả đã được và để đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II và những tháng còn lại của năm 2024, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, chỉ đạo, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, HDND huyện. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, thông tin, liên lạc giữa các phòng, ban, đơn vị, địa phương, đặc biệt với các Sở, ngành cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí A Phương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện thăm vườn ươm tại xã Mường Hoong.
 

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế: các ngành, địa phương đánh giá thực chất những nguyên nhân, khó khăn vướng mắc, tồn tại hạn chế; từ đó xây dựng biện pháp, giải pháp thúc đẩy phát triển. Quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tăng cường khai thác các nguồn thu mới, quản lý chặt chẽ các nguồn thu hiện có, thu đúng, thu đủ các khoản thu, thu các nguồn thu còn nợ đọng…Từng chủ đầu tư, từng địa phương khẩn trương rà soát từng dự án để xây dựng lộ trình, tổ chức thực hiện, giải ngân và cam kết theo tuần, tháng, quý II, 6 tháng, 9 tháng và cả năm báo cáo Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời, thường xuyên rà soát các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, xác định nguyên nhân cụ thể của từng dự án để tập trung tháo gỡ và tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng, đúng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật.
Đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng cây xanh: Tiếp tục quyết liệt trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tuyệt đối không để phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, lấn chiếm đất lâm nghiệp.. mà không kịp thời phát hiện, xử lý. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ ra quân trồng rừng, trồng cây xanh nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai trồng rừng, trồng cây xanh ngay khi thời tiết thuận lợi, đảm bảo các điều kiện; kịp thời báo cáo UBND huyện nếu có các vấn đề phát sinh, vướng mắc để xem xét giải quyết.
Tiếp tục triển khai các hoạt động sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo kế hoạch; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các phương án nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn; quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm và các trường hợp làm nhà, xây dựng công trình trái phép trên đất công, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp; tập trung tăng cường công tác quản lý quỹ đất công và thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý quỹ đất công đã được chỉ ra trên địa bàn. Các địa phương kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính về đất đai.
Tập trung quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn; tăng cường công tác hậu kiểm sau khi được cấp phép xây dựng để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xây dựng không đúng theo giấy phép đã được cấp và đảm bảo thu đủ thuế xây dựng theo quy định; rà soát các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện để xác định các vấn đề vướng mắc, bất cập để đề xuất điều chỉnh, bổ sung, xử lý kịp thời nhằm đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày Lễ, sự kiện chính trị quan trọng trong tháng; đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm tra đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, cơ sở y tế, các quán karaoke, … nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm  pháp luật và xử lý đảm bảo theo đúng quy định.
Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình tại địa phương, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm hiệu quả; thực hiện tốt công tác tiếp dân, thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo, không để tồn đọng, kéo dài; tiếp tục quyết liệt triển khai các giải pháp để giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí....
 

Tin, ảnh: Minh Đức - Y Đông


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng trước : 361
Năm 2024 : 2.034
LIÊN KẾT